De eerste gesprekken over de Arnhemse Pride met Wethouder Louwers (inclusie) zijn positief gestart en het draagvlak is binnen de community erg groot. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door initiatiefnemer Ron Roumen (56) die als voorzitter zal optreden, en Max Tiemessen (22) die de rol van secretaris vervuld. Andere bestuursleden zijn Rick Pen (25) die vanuit afdeling Handhaving een belangrijke rol gaat spelen in het bestuur en Marianne Henny (63) die actief is als ambassadeur binnen Roze 50+ en de vereniging Poink.

Zichtbaarheid
De aanleiding voor de oprichting van Stichting Liberation Pride Arnhem zijn bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Arnhem in het kader van de agenda Seksuele Diversiteit in oktober 2019 en januari 2020. Vanuit betrokkenheid bij de LHBTQ-gemeenschap in Arnhem zijn deze bijeenkomsten door eerder genoemde personen bezocht. In de samenstelling van deze bijeenkomsten kwam meermalen de vraag vanuit de gemeente bovendrijven hoe zichtbaarheid van de LHBTQ-gemeenschap kon bijdragen aan acceptatie en tolerantie.

Samenwerking
Het antwoord is de Stichting Liberation Pride Arnhem. Het manifest van de stichting is inmiddels te lezen op de website www.liberationpride.nl. De stichting hecht grote waarde aan de inhoud van de agenda Seksuele Diversiteit die de gemeente onlangs openbaar maakte. Op basis daarvan zal worden samen gewerkt met lokale, regionale overheid , bestaande groeperingen op het gebied van LHBTQ-emancipatie, ondernemersverenigingen, businessclubs, onderwijs en kerken en/of bedrijven die de doelstellingen van de stichting een warm hart toe dragen.

Arnhem Pride
De Stichting zal het gehele jaar door activiteiten organiseren in de diverse wijken van Arnhem en zal 1 keer per jaar een groots opgezette Arnhem Pride gaan organiseren. Tijdens deze Pride is er plek voor debat , film en theatervoorstellingen, exposities en modeshows en natuurlijk de streetparty’s en concerten. Nadrukkelijk zal er veel aandacht zijn voor jongeren, religieuze instellingen, kerken en moskeeën.

Voor iedereen
De Stichting Liberation Pride laat weten dat het niet een specifieke LHBTQ-aangelegenheid zal zijn maar de activiteiten en feesten gericht zijn op iedereen die te maken heeft met uitsluiting en/of veroordeling op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of bevolkingsgroep. “Onze Pride moet van héél Arnhem worden”, aldus voorzitter Ron Roumen. In de komende maanden zal de samenwerking worden gezocht met andere betrokken verenigingen en stichtingen en zal de Stichting een businessclub gaan samenstellen.

Foto: Creative Commons