“Je hoort vaak geklaag dat discriminatie steeds vaker voorkomt en niet hard genoeg wordt aangepakt. Ik denk dat het mooi is om bij het begin te beginnen: jongeren voorlichten. Mijn zus gaf vroeger ook voorlichting voor het project Gelijk=Gelijk. Toen ze erover vertelde, klonk het als een mooi, interessant project. We hebben tot nu toe voor klassen gestaan met jongeren van rond de elf jaar oud. Steeds met iemand met een Joodse achtergrond, iemand met een islamitische achtergrond en iemand die hoort bij de LHBTQ-gemeenschap; alle drie jonge mensen. Er wordt doorgaans goed op gereageerd. We vertellen over de keren dat we zelf gediscrimineerd zijn, en vragen de leerlingen naar hun eigen ervaringen. Een donkere jongen vertelde geëmotioneerd hoe hij was uitgescholden voor ‘aap’. Later bespraken we wat mensen ervan vinden als er met ‘homo’ wordt gescholden. Diezelfde jongen zei: ‘als het een grapje is, moet het toch kunnen?’. Toen werd hij door een van zijn eigen klasgenoten gecorrigeerd, en eraan herinnerd hoe naar hij het vond om zelf te worden uitgescholden. Daardoor snapte die jongen hoe krom het is om toch met ‘homo’ te schelden. Dat vond ik een heel mooi moment. Toen ik zelf nog op school zat, heb ik iets soortgelijks meegemaakt. Ik zat op een Joodse school, en deed daar een keer mee aan een politiek debat met de bovenbouw, over seksualiteit. Een jongen zei dat we niet over dit onderwerp moesten praten op een Joodse school, ‘want homoseksualiteit is verboden’. Ik weet nog goed dat toen heel de rest van de bovenbouw z’n vinger opstak en zei: ‘Nee, we moeten het júist bespreekbaar maken en laten zien dat het oké is’. Ik was toen nog niet uit de kast, maar dat gaf me wel een veilig gevoel.” 

Meer info vind je op www.diversion.nl.

Foto: Chris & Marjan