“We zijn er nog niet, maar met de brede steun in de Eerste Kamer zien we de toekomst van dit voorstel met vertrouwen tegemoet", aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. "We zijn de indieners Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok  (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) bijzonder dankbaar voor hun inzet en het vele werk aan dit wetsvoorstel. Het is bovendien een prachtig cadeau voor de vijfenzeventigste verjaardag van het COC, de oudste nog bestaande lhbti-organisatie ter wereld.”

Tweederdemeerderheid
Om definitief van kracht te worden, moet de grondwetswijziging na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart met een tweederdemeerderheid opnieuw door Senaat en Tweede Kamer worden aangenomen. De samenstelling van de Senaat verandert naar verwachting niet meer voor de tweede lezing.

Op 9 februari stemde ruim twee derde van de Eerste Kamer vóór de grondwetswijziging: VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF. Tegen stemden PVV, SGP en de Fractie-Van Pareren. Forum voor Democratie was afwezig.

Garantie voor de toekomst
COC-voorzitter Oosenbrug noemt de grondwetswijziging een opdracht voor vandaag en een garantie voor de toekomst.

“Een opdracht voor vandaag, om te bevorderen dat de regering bijvoorbeeld het geweld tegen LHBTI personen aanpakt. En een garantie voor de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog steeds kunnen genieten van onze zwaar bevochten rechten zoals het opengestelde huwelijk.”

Twintig jaar
Het COC riep de Senaat de afgelopen weken in een brief en gesprekken op om snel met de grondwetswijziging in te stemmen. De belangenorganisatie pleit al bijna twintig jaar voor de grondwetswijziging.

Het wetsvoorstel waar de Senaat op 9 februari mee instemde, werd op 30 juni 2020 in de eerste lezing door de Tweede Kamer aangenomen, met 124 van de 150 stemmen. Alleen PVV, SGP, Forum voor Democratie en het lid Van Haga stemden tegen.

2010
De grondwetswijziging is in 2010 oorspronkelijk ingediend door de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA). Het COC is hen dankbaar voor hun initiatief. Ook is het COC de lhbtq-netwerken van o.a. CDA, VVD, GroenLinks, D66, PvdA en SP dankbaar voor hun inzet en steun voor dit voorstel.