Aan de hand van tien verschillende criteria is een lijst opgesteld van landen waarin lbhtq’s het beste af zijn na hun pensioen. Die lijst is samengesteld door Natixis en heet de Global Retirement Index. Natixis is een Britse financiële organisatie die adviseert op het gebied van investeringen en heeft de lijst samengesteld op basis van onafhankelijk onderzoek.

Dit zijn de criteria waarop de lijst is gebaseerd:
1. Het jaar waarin homoseksualiteit is gelegaliseerd
2. Het jaar waarin is bepaald wat de minimale leeftijd is voor seksuele handelingen
3. Het jaar waarin anti-discriminatiewetgeving is ingevoerd
4. Vanaf wanneer het huwelijk mogelijk is tussen mensen van hetzelfde geslacht
5. Vanaf welk moment geregistreerde partnerschappen mogelijk waren
6. Het jaar waarin adoptie door M/M- en V/V-koppels mogelijk is gemaakt
7. Het moment waarop mensen het geslacht van hun voorkeur kunnen aannemen
8. Het moment waarop een derde gender-optie is ingevoerd
9. Het jaar waarin bloeddonatie voor mannen mogelijk is die seks hebben met mannen
10. Het jaar waarin gender X-paspoorten zijn toegestaan

Hoe langer geleden de wetgeving is ingevoerd, des te meer punten krijgt ieder land. Nederland was bijvoorbeeld het eerste land dat de openstelling van het huwelijk bij wet heeft geregeld, in 2001. Dit impliceert dat in ons land de houding jegens lhbtq’s progressiever is dan in andere landen, aldus de onderoekers.

Aan de hand van de bovenstaande criteria krijg je dus een aardig beeld van de scores van de Europese landen. Hieronder de complete lijst, meer informatie over de index vind je hier.

Beeld: Creative Commons