Gareth Peter is veertig jaar, is gay en woont in Nottingham. Samen met zijn partner heeft hij twee kinderen geadopteerd. Het was hem opgevallen dat er nauwelijks boeken zijn waarin gezinnen voorkomen met ouders van hetzelfde geslacht. Daar wilde hij iets aan veranderen.

Eigen situatie

Aan BBC News vertelt Peter: “Toen onze oudste zoon bij ons kwam wonen, zag ik dat er geen kinderboeken zijn te vinden met plaatjes waarop lhbtq-gezinnen te zien zijn. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen hun eigen woonsituatie terug kunnen zien in een boek.”

Daarom besloot hij zelf een boek te schrijven, met de toepasselijke titel My Daddies. De illustraties zijn gemaakt door Gary Parsons, zelf ook gay en vader (en wellicht bekend van het kinderboek The Dinosaur that Pooped).

Kleurrijk en grappig

Peter vervolgt: “Steeds meer scholen veranderen de manier waarop ze onderwijs geven over relaties en vormen van seksualiteit. Ik vind het belangrijk dat scholen dat kunnen ondersteunen met kleurrijke, grappige en leuke boeken waarin allerlei gezinsvormen te  zien zijn.”

Hij zegt dat hij altijd al vader had willen worden, maar niet dacht dat dit ooit mogelijk zou zijn omdat hij gay is. De eerste keer dat hij zijn zoontje ‘daddy’ hoorde zeggen, ervoer hij dan ook als een ‘magisch moment’. Dat moment heeft hij ook willen vastleggen in zijn boek.

Allerlei vormen

“Wanneer kinderen uit een samengesteld gezin of uit een lhbtq-gezin ons boek ziet, hoop ik dat ze voelen dat het over hem of haar gaat. Als een kind uit een ‘gewoon’ gezin het boek ziet, hoop ik dat hij of zij zal merken dat er gezinnen bestaan in allerlei vormen.”

My Daddies is ook in Nederland verkrijgbaar, onder meer via Amazon.com.