“Dit is een prachtige stap op weg naar scholen waar iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, gender expressie of geslachtskenmerken zijn”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Hoewel steeds meer scholen op de goede weg zijn, is er nog een wereld te winnen als het gaat om acceptatie van onze jongeren.”

Scheldwoord

‘Homo’ is op school nog altijd het meest gebruikte scheldwoord. Lhbtq-jongeren worden tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest. Bijna de helft (43%) van de openlijke transgender scholieren is slachtoffer van verbaal geweld.
 
Het COC drong ook aan op de wetswijziging aan omdat er nog steeds scholen zijn die lhbtq’s actief afwijzen: met anti-lhbtq verklaringen, door te stellen dat lhbtq’s een ‘gruwel’ in de ogen van God zouden zijn, of dat Allah lhbtq’s zou verafschuwen.

Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer stelde het COC daarom afgelopen najaar samen met Rutgers voor om de wet op de burgerschapsopdracht voor scholen aan te scherpen. Dat leidde tot een voorstel van voormalig PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) en van Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Het voorstel werd in november 2020 overgenomen door de Tweede Kamer.
 
Het gaat om een aanscherping van de burgerschapswet van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Daarin staat welke normen scholen aan hun leerlingen moeten bijbrengen om volwaardige deelnemers aan de democratische rechtsstaat te worden. De nieuwe wet werd in november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en gaat gelden voor alle scholen, zowel het basis- als voortgezet onderwijs als bijvoorbeeld scholen op de BES-eilanden. 

Kerndoelenregeling

Via de zogenaamde kerndoelenregeling zijn scholen sinds 2012 al verplicht om leerlingen bij te brengen respectvol om te gaan met seksuele diversiteit in de samenleving. Dat gebeurde na een jarenlange campagne van het COC. 

Coverbeeld: Unsplash