Weer koploper

Nederland moet, net als bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk in 2001, weer voorop gaan lopen in de wereld als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van lhbtq-personen. Dat schrijven TNN, NNID en COC in hun brief. Met de uitvoering van het Regenboogakkoord kan een nieuw kabinet volgens de organisaties een grote slag slaan.

In het Regenboog Stembusakkoord beloven 10 politieke partijen onder meer om een reeks concrete maatregelen te nemen voor acceptatie op school, tegen anti-lhbtq geweld en tegen discriminatie om een combinatie van gronden (intersectionaliteit).  

De partijen zeggen in het Regenboogakkoord ook toe om te zorgen voor een meerouderschapswet, verankering van lhbtq-rechten de Grondwet en een wettelijk verbod op ‘lhbtq-genezing’. Verder beloven ze een wettelijk verbod op niet-vrijwillige, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen, een wettelijk transitieverlof om de arbeidsmarktpositie transgender personen te verbeteren en de mogelijkheid voor iedereen om de geslachtsvermelding in officiële documenten eenvoudig te laten vervangen door een ‘X’.

Wereld te winnen

Volgens NNID, COC en TNN is er nog een wereld te winnen bij de emancipatie van mensen ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Zo is Nederland afgezakt naar de 12e plaats van Europese landen waar lhbtq-rechten goed geregeld zijn. Ook krijgen zeven op de tien lhbtq's te maken met geweld om wie ze zijn en zijn er nog steeds scholen die lhbtq-personen actief afwijzen. Er wordt in ons land nog steeds zogenaamde ‘lhbtq-genezing’ aangeboden, waar mensen aan kapotgaan, en er zijn zo’n 2000 dak- en thuisloze lhbtq-jongeren.

Transgender kinderen krijgen veel te maken met geweld achter de voordeur en de arbeidsmarktpositie van transpersonen is vaak slecht. Intersekse personen krijgen te maken met taboes, vooroordelen en discriminatie. Ook proberen artsen nog regelmatig het lichaam van intersekse kinderen zonder medische noodzaak in overeenstemming te brengen met wat een ‘mannen-‘of ‘vrouwenlichaam’ zou zijn. Non-binaire personen worden niet erkend en uitgesloten in een maatschappij die mensen indeelt in ‘mannen’ en ‘vrouwen’.

Hongarije nam onlangs een anti-lhbtq wet aan en Polen laat zich voorstaan op ‘lhbtq-vrije zones’. Lhbtq's zijn strafbaar in 69 landen, in 11 landen staat er zelfs de doodstraf op.

Breed draagvlak

Het Regenboog Stembusakkoord kan rekenen op een breed draagvlag van 110 zetels in de Tweede Kamer. Het werd op 13 maart getekend door of namens de lijsttrekkers van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Volt, Fractie den Haan en Bij1.

Coverbeeld: Ondertekening Regenboog Stembusakkoord - fotografie Geert van Tol