Met de anti-homowetgeving wil de Hongaarse overheid voorkomen dat jongeren tot achttien jaar in aanraking komen met inhoud die ‘homoseksualiteit, afwijking van genderidentiteit en het veranderen van sekse’ zou aanmoedigen. Scholen is verboden voorlichting te geven over en voor de lhbtq-gemeenschap. Voor de media geldt dat films en series met lhbtq-personages verboden kunnen worden.

Discriminatie

Vanaf september mogen in een straal van 200 meter rond een kerk ook geen uitingen worden getoond die ‘uitdrukking geven aan homoseksualiteit’ of ‘afwijken van de identiteit die overeenkomt met het geboortegeslacht’. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat winkels niet langer openlijk producten mogen verkopen die hiernaar verwijzen.

Volgens de regering is de wet ingevoerd om kinderen te beschermen. Volgens critici is de wet discriminatie. Amnesty International schreef in een reactie op de aangekondigde uitbreiding dat de wet ‘vroeg of laat zal falen’.

Referendum

Intussen is de Europese Commissie een juridische procedure gestart tegen Hongarije en dreigt het land met sancties, zoals bijvoorbeeld korten op EU-subsidies. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft aangekondigd dat hij uiterlijk volgend jaar een referendum over de wet wil houden.

Zo’n referendum kan hij op allerlei manieren beïnvloeden, alleen al door de vraagstelling zo te formuleren dat de bevolking er wel mee zou moeten instemmen: “Bent u voor of tegen een goede bescherming van onze kinderen?”

Subsidies verliezen

De EU kan helaas weinig uitrichten, zeggen experts. Wel zeggen ze dat er sinds juni een Europese wet van kracht is die stelt dat landen Europese subsidies verliezen als de Commissie oordeelt dat de rechtsstaat in het geding is.

Bron: Nu.nl