#DatMeenJeNiet wil jongeren bewuster maken dat online discriminatie niet acceptabel is en dat je er iets tegen kunt doen. Denk aan het melden bij een platform of instantie. Het aantal meldingen van online discriminatie neemt toe. 

In 2020 kwamen bij het meldpunt internetdiscriminatie MiND 843 meldingen binnen, wat slechts het topje van de ijsberg is. Toch gebeurt het opsporen en vervolgen van online discriminatie en haat nog weinig. Daders blijven vaak onbestraft.  

Reacties omstanders belangrijk

#DatMeenJeNiet begeleidt jongeren en jongvolwassen in hoe zij online het verschil kunnen maken. Ze krijgen tools aangereikt om een 'upstander' te zijn, iemand die in actie komt tegen discriminatie. Om zo online discriminatie tegen te gaan en andere jongeren te inspireren zich ook uit te spreken. 

Uit eerder onderzoek van Movisie blijkt dat de reacties van omstanders bij discriminatie erg belangrijk zijn. Zo past de dader mogelijk zijn bericht aan, voelt het slachtoffer zich gesteund en wordt er een sociale norm gecommuniceerd waaruit blijkt dat online discriminatie niet normaal is.

Uit interviews met de deelnemers aan #DatMeenJeNiet en hun volgers blijken posts waarin ervaringen met discriminatie worden gedeeld, goed te werken. Juist persoonlijke en ‘authentieke’ berichten  spreken jongeren aan. Volgers van #DatMeenJeNiet geven aan dat ze door de upstanders meer kennis  hebben over en zich meer bewust zijn van verschillende vormen van (online) discriminatie.

Campagne   

Ook in de maatschappij staat de aanpak van anti-zwart racisme steviger op de kaart, vooral dankzij de Black Lives Matter-beweging. Tegen deze achtergrond lanceert #DatMeenJeNiet een nieuwe online campagne. In de campagnevideo komen vier upstanders aan het woord. 'Ik blij mij uitspreken zodat de jongeren na mij zich veiliger voelen en er meer oog is voor elkaar', aldus een van de upstanders in de video.

#DatMeenJeNiet

#DatMeenJeNiet is een samenwerking tussen Movisie, Diversity Media en hogeschool Inholland. Afgelopen jaar namen 23 upstanders deel aan #DatMeenJeNiet. In september begint een nieuwe groep. Deze upstanders hebben meer dan 2.000 keer gepost op Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn en TikTok. Het project wordt mogelijk gemaakt door Adessium Foundation en het VSBfonds.