TELL ME I’M WRONG, de film 

In de film TELL ME I’M WRONG, van afstuderend regisseur Jottum Kok nemen de makers je mee in de belevingswereld van Milad en Jurre. Tijdens het eindeloze wachten in het Amsterdamse AZC, probeert de homoseksuele Iraanse Milad (30) er het beste van te maken samen met zijn vrienden Arman en Radfan.

Om de bewoners in het AZC meer met elkaar in contact te brengen, besluiten ze een poëzie-avond te organiseren. Tegelijkertijd begint de homoseksuele Jurre (24) met zijn stage bij het COA. Hij wil graag iets goeds doen voor Milad vanuit een schuldgevoel over zijn privileges.

Wanneer hij hoort over de poëzie-avond die Milad en zijn vrienden willen organiseren, besluit hij zich ermee te bemoeien. Maar al snel komt hij erachter dat zijn goede bedoelingen een averechts effect hebben. 

Achtergrond 

“Ik heb drie jaar lang in een relatie gezeten met een jongen die Iran is ontvlucht vanwege zijn seksuele geaardheid”, vertelt Jottum Kok.”Via hem hoorde ik hoe hij zijn tijd in het AZC ervoer als lhbtq+ vluchteling en werd ik mij bewust van mijn eigen bevoorrechte positie als Nederlandse homoseksuele jongen. Ik had de mogelijkheid om in alle vrijheid mijn seksualiteit te ontdekken.”

Hij vervolgt: “Mijn ex daarentegen heeft zijn land moeten ontvluchten in de hoop op een vrijer bestaan, maar eindigde in een Nederlands AZC. Een plek waar de tijd stil staat en het bovendien gevaarlijk is om je seksualiteit te uiten, omdat je onvoldoende wordt beschermd. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de ondervraagde lhbtq+ vluchtelingen gediscrimineerd is in AZC’s. (LGBT Asylum support, We Feel Unsafe!, 2020). Met deze film wil ik meer bewustwording creëren over de situatie van lhbtq+ vluchtelingen in AZC’s.”

Crowdfunding 

Deze korte film wil Kok realiseren door middel van crowdfunding. Sinds 24 december kan iedereen een donatie doen in ruil voor bijzondere cadeaus. Kok: “Samen kunnen we deze film realiseren en een belangrijk verhaal vertellen.  Bedankt!”