Omdat Azaiez al eerder slachtoffer was van mishandeling en discriminatie in zijn azc, waarbij zowel de COA-medewerkers als beveiligers alles ontkenden, maakte hij ditmaal niet zichtbaar voor anderen geluidsopnames. Uit deze opnames blijkt dat beveiligers intimiderend en discriminerend naar hem waren omdat hij buiten een blikje bier dronk, iets wat volgens huisregels niet is toegestaan.

Valsheid in geschrifte

Het COA legde hem op basis van een door deze beveiligers opgesteld feitenverslag vervolgens de allerzwaarste, vrijheidsbeperkende maatregel op. Dit feitenverslag komt echter niet overeen met de geluidsopnames die gemaakt zijn. Daarmee is sprake van valsheid in geschrifte, wat bij wet verboden is.

Samen met de aangifte, die negen vormen van strafbare feiten omvat, zijn die geluidopnames door de strafadvocaat van Azaiez, doorgestuurd aan de hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket Oost-Brabant. LGBT Asylum Support heeft op basis hiervan een brandbrief aan de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) gestuurd.

Incidenten werden ontkend

Direct na aangifte van het eerste incident, 4 december 2021, heeft LGBT Asylum Support het COA om opheldering verzocht. Na de mishandeling door een COA-medewerker raakte Azaiez buiten bewustzijn en moest er een ambulance komen. Meerdere malen ontving Azaiez verzoeken van COA medewerkers en beveiligers dit incident niet te melden. LGBT Asylum Support verzocht meermaals het COA om Azaiez uit veiligheid te verplaatsen. Daar werd niet op ingegaan en ook werden incidenten ontkend. Ook na het incident op 24 december ging het COA, tot op directieniveau, niet in op verzoeken van LGBT Asylum Support. 

Dagelijks onderhoudt LGBT Asylum Support contact met Azaiez, die nu twee weken in de HTL te Hoogeveen verblijft, die beter bekend staat als ‘aso-azc’. Als aankomend advocaat was hij in Tunesië actief voor een organisatie die in 2015 de nobelprijs voor de vrede ontving. Het is voor hem een onbekend beeld van Nederland toen beveiligers hem vertelden: ‘We gaan je een lesje leren’, voordat hij zonder tussenkomst van een rechter naar deze voormalige Penitentiaire Inrichting verplaatst werd.

Anti-lhbti geweld

Ondanks al het geweld en de beledigingen die Azaiez in deze ‘aso-azc’ krijgt van medebewoners, doet hij zijn uiterste best om te kunnen overleven. Inmiddels heeft LGBT Asylum Support de zaak onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht, waarbij Kati Piri (PvdA) deze zaak maandag 10 januari gaat voorleggen aan de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD).

Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: “Dit is zeer ernstig. Overduidelijk is dat vanwege de geluidsopnames, het feitenverslag waar de vrijheidsbeperkende maatregel van het COA op gebaseerd is, niet kan kloppen. Er is sprake van anti-lhbti geweld. We hebben er de nieuwe staatssecretaris op gewezen dat vanuit het regeerakkoord, anti-lhbti geweld strenger aangepakt moet worden. Belhassen vluchtte naar Nederland vanwege anti-lhbti geweld, maar komt het hier in zijn azc opnieuw tegen. De  opgelegde maatregel moet daarom voor hem per direct opgeheven worden. Dat verzoek ligt nu bij de staatssecretaris.”