Interview

IrisZorg signaleert: “Steeds meer mannen in problemen door chemseks”

Raymond Brugman wijst op gevaarlijke combinatie drugs en seks

12 mei 2022, Jaap Bartelds, 8 minuten

Instelling voor verslavingszorg IrisZorg trekt aan de bel: steeds meer gaymannen raken in de problemen door het gebruik van drugs in combinatie met seks. Raymond Brugman werkt bij IrisZorg en vertelt in een interview met Winq over de gevaren, over een nieuw team dat toeziet op verslavingszorg én over de oprichting van een lotgenotengroep.

Wat is IrisZorg precies?

“Een instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. We behandelen een verslaving, soms in combinatie met maatschappelijke begeleiding. Ook bieden we trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten en leren, preventie en verslavingsreclassering. We richten ons op het persoonlijke en maatschappelijke herstel, zodat iemand zijn eigen identiteit hervindt en opbouwt, samen met de omgeving. We zijn betrokken bij naasten. En we zetten ervaringskennis in, zodat mensen (h)erkenning vinden in wat zij doormaken. We bieden zorg thuis of op een van onze locaties in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.”

Hoe ben je zelf betrokken geraakt bij IrisZorg?

“Ik ben in juli 2019 via de huisarts/crisisdienst aangemeld bij IrisZorg, gezien mijn drugs/seksverslaving ernstige vormen had aangenomen. Voor mij was het een kwestie van leven of dood. Ik paste toen precies in de doelgroep waarvoor we nu aandacht vragen.

Het is 22 jaar geleden erg onschuldig begonnen met een xtc-pilletje en een seksdate. Dit is in de loop van de jaren uitgegroeid tot meer gebruik, meer seksparty’s en grensverleggend bezig zijn op allerlei vlakken. Ook ik ben in ernstige mate in aanraking gekomen met slammen, gebruik van Chrystal meth, ketamine enz.

Mede dankzij IrisZorg en de begeleiding die ik heb gehad, kan ik nu zeggen dat ik 18 juli dit jaar drie jaar clean ben. Wat heel bijzonder voor mij is, is dat IrisZorg mij de kans geeft om juist met deze mannen te mogen werken en mijn ervaring te mogen delen. Ik hoop dat ik hierdoor meer mannen kan helpen om te leren omgaan met hun verslaving.”

Je schrijft dat binnen de doelgroep gaymannen het drugs/seks probleem steeds meer toeneemt. Waar zien jullie dat aan?

“We krijgen steeds meer aanmeldingen/verwijzingen van de GGD, huisartsen en ziekenhuizen van gay/msm (mannen die seks hebben met mannen), die door gebruik van drugs/seks in forse problemen zijn geraakt. Zij hebben zowel mentaal als fysiek problemen ontwikkeld.”

Hoe groot is de groep van mensen met deze verslaving ongeveer?

“Moeilijk te zeggen, gezien de doelgroep nog veel in de anonimiteit leeft. We zien veel schaamte en eenzaamheidsproblematiek, die maken dat mannen niet over dit probleem durven te praten. We komen ook bij deze mannen traumatische ervaringen tegen op seksueel vlak, omdat ze ook al jong in de chemsekswereld stappen.”

De drugs is ook steeds meer genormaliseerd in de gayscene.

Je schrijft ook dat slammen steeds meer in trek is. Wat is slammen precies?

“Slammen is het intraveneus gebruik van drugs (drugs inspuiten in een ader). Denk hierbij onder andere aan 3 mmc, chrystal meth/tina en ketamine.”

Waarom is het zo verslavend?

“De combinatie van de middelen, de kick van het risicovolle en grensoverschrijdende en het feit dat er seks bij komt kijken. Al deze dingen hebben een sterk belonend effect in de hersenen en dan dus drie dingen samen. Dit is zo extreem bovendien, dat de hersenen het niet aan kunnen en zich er tegen gaan verzetten. Zo word je snel ongevoelig, dat noemen we gewenning. Vervolgens wil je toch weer dat hoogtepunt behalen en ga je nog heftiger gebruiken met nog heftiger seks.”

Wat zijn de verschijnselen van zo’n verslaving?

“Een aantal verschijnselen kunnen zijn: je gaat steeds meer gebruiken van een middel en in grotere hoeveelheden en langer dan de bedoeling is. Er is een voortdurende drang naar drugs. Of er zijn vergeefse pogingen geweest om het gebruik te minderen of in de hand te houden. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan het middel te komen, het middel te gebruiken of te herstellen ervan.”

IrisZorg wil een speciaal team opzetten dat zich gaat bezighouden met de problematiek. Wat gaat het team precies doen?

“Op dit moment is er een multidisciplinair team bestaande uit een gz-psycholoog, verpleegkundige, maatschappelijk werker, verslavingsarts en een ervaringsdeskundige die zich gespecialiseerd hebben in de problematiek van deze doelgroep.

Er is een zorgpad ontwikkeld waarbij we in de intakefase het drugsgebruik en de seksbeleving in kaart brengen en daarnaast de mentale en fysieke toestand. Tevens proberen we de problematiek in kaart te brengen op verschillende leefgebieden. Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de hulpvraag. Hulp bij IrisZorg betekent niet per definitie dat je volledig moet stoppen met drugsgebruik. Vaak zien we dat gecontroleerd gebruik een wens is. Daarnaast is er aandacht voor preventie van bijkomende risico’s en aandacht voor een leuk en gezond seksleven.

Een succesvolle behandeling bestaat uit een vermindering van het middelengebruik, gezondere omgang met seksuele contacten en relaties en verbetering van de lichamelijke en mentale gezondheid.”

Tot slot: wat willen jullie uiteindelijk bereiken met dit team?

“Dat IrisZorg laagdrempelig en makkelijk te bereiken is voor de doelgroep, zodat gay/mannen die seks hebben met mannen meer uit de anonimiteit stappen om te werken aan hun herstel. Daarnaast werken we aan landelijke awareness en scholing zodat ook in andere regio’s hulp kan worden geboden. Op de kortere termijn denken we er bovendien over een lotgenotengroep te starten.”

Meer informatie of contact?

Bel of whatsapp dan anoniem met IrisZorg: 06 – 2964 7918.
Ze zijn bereikbaar op werkdagen vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Beeld bij dit artikel: Istock

Magazine 123
De nieuwe Winq is uit!
Delen op

Winq in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks een overzicht van de beste artikelen.

Magazine 123

De nieuwe Winq is uit!

Neem een abonnement

Geef cadeau