“Non-binaire en andere personen wachten al te lang op een passende registratie”, aldus de LHBTI-belangenorganisaties COC, TNN en NNID*. “Het gaat erom dat dat nu snel geregeld wordt, of het nou bij wet of bij amendement is.” TNN en COC juichen het toe dat Kamerlid Van Ginneken het initiatief neemt.

Alleen M of V

Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich als man noch vrouw. Ze zijn bijvoorbeeld non-binair. De groep ervaart gebrek aan erkenning en ongemakkelijke situaties in het dagelijks leven omdat officiële geslachtsregistratie alleen mogelijk is met een M of V.

Ook vindt een deel van de Nederlanders dat het de overheid ‘niet aangaat wat er in hun ondergoed zit’. Zij beschouwen hun geslacht – net als bijv. hun seksuele oriëntatie – als een privékwestie, die niet thuishoort in het paspoort en andere overheidsregistraties.

Tijd voor een X

Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en COC pleiten al lang voor de mogelijkheid voor eenieder om zonder rechterlijke tussenkomst een X in officiële documenten te krijgen. Het is één van de beloften uit het Regenboog Stembusakkoord dat volgens het coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Activisten van Het is tijd voor een ‘x’ startten een petitie.

Kamerlid Lisa van Ginneken maakte op 3 juni op Instagram bekend dat ze met een initiatiefwetsvoorstel komt om de X te regelen. Eerder diende zij een amendement in op de nieuw Genderregistratiewet. Op 3 juni adviseerde de Raad van State echter om het onderwerp met een wetsvoorstel te regelen.

Via de rechter

Op dit moment is registratie met een X alleen mogelijk via de rechter. Naar schatting enkele tientallen Nederlanders kregen op die manier een X, waaronder Nanoah Struik en Leonne Zeegers. De mogelijkheid via de rechter blijft in stand, maar belangenorganisaties willen dat de procedure eenvoudiger wordt. Diverse rechtbanken hebben de wetgever opgeroepen om dit te regelen.

In landen als de VS, Malta, IJsland, Nieuw-Zeeland en India bestaan al soortgelijke mogelijkheden.

* Transgender Netwerk Nederland ,Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en COC Nederland

Coverbeeld: Istock