‘My Gender, My Pride’ is het thema van Pride Amsterdam 2022. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de diversiteit aan genderidentiteiten. Stichting Pride Amsterdam vindt het belangrijk dat alle leden van onze community kunnen deelnemen aan, en zich kunnen identificeren met onze Pride.

Daarom wordt er deze editie een extra budget van €25.000 beschikbaar gesteld voor zichtbaarheids- en empowermentactiviteiten voor groepen waarmee we nog niet samenwerken. Ideeën hiervoor kunnen vanaf vandaag worden ingediend via info@pride.amsterdam.

Van en voor iedereen

Binnen de gemeenschap zijn er misschien nog groepen die niet of minder zichtbaar zijn en waarmee stichting Pride Amsterdam nog niet in contact staat. “Wij doen daarom een publieke oproep aan groepen en personen die nog niet deelnemen en zichzelf niet herkennen en/of kunnen identificeren met de huidige Pride,” aldus directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz. “Neem contact met ons op en samen kunnen we kijken hoe we jullie komende Pride een plek kunnen bieden. Pride is van en voor iedereen en alleen samen maken we daarin het verschil.”

Partners in solidariteit

Pride Amsterdam krijgt van de overheid geen subsidie voor programmering en inhoudelijke activiteiten. Het extra budget voor zichtbaarheids- en empowermentactiviteiten kunnen we alleen ter beschikking stellen dankzij de bedrijven die meevaren in de Canal Parade en de leden van onze Pride Businessclub.

Jaarlijks stelt stichting Pride Amsterdam circa €300.000 ter beschikbaar aan de community voor de organisatie van activiteiten en als bijdrage voor hun deelname aan de botenparade. “Onze solidariteit is vanzelfsprekend, maar wordt in het debat vaak vergeten,” aldus directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz. 

Voorbereidingen in volle gang

Met het thema ‘My Gender, My Pride’ staat de emancipatie van personen die behoren tot de categorieën; transgender, non-binair, genderqueer, genderfluïde, gender non-conform, agender en intersekse, centraal. Ongeacht wat hun seksuele geaardheid is. Door het verschuiven van de botenparade wordt 2022 een bijzonder jaar met drie jubileumedities; 25e botenparade, 10e Pride Walk en 5e Pride Park.

De definitieve vergunningaanvraag is onlangs ingediend en de voorbereidingen zijn in volle gang. De laatste informatie is altijd te vinden op www.pride.amsterdam.

Pride Amsterdam 2022 vindt plaats van zaterdag 30 juli tot en met zondag 7 augustus.

Coverbeeld: Istock