Het Hof zegt dat partners van gelijk geslacht nu het recht wordt ontzegd om deel te nemen aan het huwelijk en alle waarden die daaraan zijn verbonden. Dit is volgens het Hof in strijd met het discriminatieverbod en onverenigbaar met de staatsregelingen.

Ongeoorloofde weigering

Er waren twee zaken aangespannen op Aruba en Curaçao, onder meer door Human Rights Carribean namens twee vrouwen die met elkaar willen trouwen. De rechter oordeelde eerder al in die laatste zaak dat er geen rechtvaardiging was om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren. Dus droeg de rechter de wetgever op om ervoor te zorgen dat de ongeoorloofde discriminatie zou worden opgeheven.

In het Burgerlijk Wetboek van Curaçao staat dat een huwelijk alleen kan worden voltrokken tussen man en vrouw. Dat is nu dus in strijd verklaard met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.

Geregistreerd partnerschap

Op Aruba was het sinds september vorig jaar mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht. Afgelopen juni kwam de Arubaanse partij Accion21 met een voorstel om de openstelling van het huwelijk in te voeren.

De uitspraak betekent niet dat stellen meteen kunnen trouwen. Er volgt eerst nog een beroep dat moet worden afgewacht en een eventuele uitspraak in cassatie.

Bron: Het Parool / Coverbeeld: Istock