Om de twee jaar voert antidiscriminatievoorziening Vizier in samenwerking met de Radboud Universiteit (dr. Niels Spierings) een provincie-breed onderzoek uit naar het welzijn van lhbtq’s in Gelderland en Overijssel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Regenboogprovincies Gelderland en Overijssel.

Vragenlijst

Voor het onderzoek is een vragenlijst ontworpen op basis van wetenschappelijke inzichten. In deze lijst staan vragen als: waar voel jij je veilig en waar niet? Is er ruimte voor jouw identiteit in jouw omgeving, religie of sport? Wat kan er in jouw stad of dorp beter georganiseerd worden voor de regenbooggemeenschap?

Met behulp van de antwoorden uit de vragenlijst kunnen ze zien wat er veranderd is, wat er goed gaat en wat er nog beter kan. De resultaten van dit onderzoek geven de provincies, de gemeenten en de belangenorganisaties handvatten en richting om in te spelen op de ondersteuningsbehoefte bij mensen uit de lhbtq-gemeenschap.

Hoe meer respondenten, hoe beter

Hoe meer mensen uit Gelderland en Overijssel nu meedoen, des te beter krijgt Vizier zicht op hoe het staat met de acceptatie en veiligheid. Bij een diverse groep deelnemers (denk aan kleinere gemeenten, leeftijd, genderidentiteit en etnische-achtergrond) kunnen we inzoomen op ervaringen en wensen van subgroepen binnen de lhbtq-gemeenschap.

Daarnaast verschaft een diverse groep deelnemers ook informatie over ervaringen en wensen uit kleinere gemeenten van de provincies. Dus: hoe meer mensen deelnemen en hoe diverser de groep, hoe groter de impact van het onderzoek zal zijn.  

Cadeabon

Het invullen van de vragenlijst kan tot 10 maart en duurt gemiddeld 15-20 minuten. Respondenten maken kans op één van de 25 cadeaubonnen ter waarde van € 50,-.

De doelgroep zijn lhbtq's van 16 jaar of ouder en wonend in Gelderland of Overijssel. Alle informatie uit de vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten in publicaties die op basis van dit onderzoek geschreven zullen worden, zullen nooit te herleiden zijn tot jou als persoon.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. 

Coverbeeld: iStock