“Waar ons land ooit voorop liep in de wereld, streven steeds meer landen ons nu voorbij, en dat is slecht nieuws voor Nederland”, aldus COC, TNN en NNID in een reactie. “We roepen politiek Den Haag op om een inhaalslag te maken. Dat moet snel kunnen, want veel van de benodigde wetgeving ligt klaar voor behandeling.”

Malta, België en Denemarken

Malta, België en Denemarken vormen de top drie van Europese landen waar lhbtq mensenrechten volgens de ILGA Index goed geregeld zijn.

De grootste stijgers in 2023 zijn Spanje en Finland, die het afgelopen jaar betere ‘transgenderwetgeving’ invoerden die gebaseerd is op zelfbeschikking.

Transgenderwetgeving gebaseerd op zelfbeschikking

TNN, NNID en COC willen dat ook de Tweede Kamer snel een nieuwe ‘transgenderwet’ aanneemt. Een wetsvoorstel, dat zelfbeschikking het uitgangspunt maakt voor wijziging van de geslachtsvermelding van trans- en intersekse personen, ligt al ruim een half jaar stil in de Kamer.

Twaalf Europese landen hebben al zulke wetgeving aangenomen: België, Denemarken, IJsland, Ierland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal, Zwitserland, Spanje, Finland en Schotland.

Geweld aanpakken

Nederland zou volgens COC, TNN en NNID ook meer moeten doen om geweld tegen lhbtq mensen aan te pakken. Een wetsvoorstel van GroenLinks en ChristenUnie voor zwaardere straffen op discriminerend geweld ligt al enige tijd klaar in de Kamer.

De meeste andere Europese landen hebben al zo’n hate crime-wet. Nederland heeft ook nog steeds geen plannen om meer discriminatierechercheurs aan te stellen of de Roze in Blauw-teams van de politie te versterken.

Betere wetgeving voor intersekse personen

Ten slotte pleiten NNID, TNN en COC voor een verbod op non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen (NNMB’s). Ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme riep de regering daar onlangs toe op.

Zo’n verbod maakt deel uit van het Regenboog Stembusakkoord dat het COC sloot met tien politieke partijen en dat volgens het coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Spanje en Griekenland voerden afgelopen jaar zo’n verbod op NNMB’s in.   

Rainbow Europe Index

De Rainbow Europe Index van ILGA-Europe toetst jaarlijks 49 Europese landen aan 74 criteria op het gebied van lhbtq mensenrechtenwetgeving en beleid. Het gaat dus niet om acceptatie door de bevolking.

ILGA-Europe constateert dat veel landen het afgelopen jaar, anders dan Nederland, juist vooruitgang boekten, zeker waar het gaat om mensenrechten voor transgender en intersekse personen.