De voorlichting is alleen al belangrijk als je je bedenkt dat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau nog steeds zes op de tien LHBTI-studenten negatieve reacties krijgen op hun identiteit. Dat is meer dan bij andere schooltypen.

De Onderwijsinspectie concludeerde dat in 2016 nog bijna de helft van de mbo-scholen in Nederland niets deed om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.

“Het is geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet met LHBTI-acceptatie, want juist op mbo-scholen worden LHBTI-jongeren nog vaak gepest”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke op het nieuws.

Lees ook: "Voorlichting over seksuele diversiteit: is dat effectief?"

Vanaf 2019 moeten alle mbo-scholen verplichte voorlichting gaan geven voor seksuele diversiteit.