We gaan even terug in de tijd. In 2017 werd in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bepaald dat meerouderschap en draagmoederschap nader onderzocht zouden worden. Dit was nadat de Staatscommissie Herijking Ouderschap in 2016 het kabinet al had geadviseerd meerouderschap wettelijk mogelijk te maken.

Vijf commissies en organisaties moesten van minister Dekker met een advies komen over de wetgeving op het gebied van meerouderschap, draagmoederschap en andere zaken uit het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Nieuw advies
En dat advies is er nu. De commissies en organisaties onderzochten welke wetswijzigingen er op hun gebied wenselijk, noodzakelijk of mogelijk zijn wanneer meerouderschaps- en draagmoederschapswetgeving wordt ingevoerd. Ze stellen nu een reeks praktische oplossingen voor.

“De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet”, zegt COC en Meer dan Gewenst. “We roepen kabinet en Kamer op om geen dag langer te wachten met wetgeving, in het belang van kinderen die geboren worden dankzij de hulp van een draagmoeder of die opgroeien in meeroudergezinnen.”

Op 21 juni sturen Minister Dekker en minister Van Engelshoven hun nieuwe standpunt naar de Tweede Kamer.