Wie in de jaren vijftig van de vorige eeuw homo was, maakte weinig kans op een baan bij de gemeente Amsterdam. Er bestonden lijsten met namen van al dan niet vermeende homoseksuelen, die werden afgewezen als ze solliciteerden bij de gemeente.

Het College van B. en W. deed daar in 2018 al onderzoek naar, met actieve betrokkenheid van COC Nederland. Nu is het Verwey Jonker Instituut een landelijk onderzoek gestart naar de ervaringen met de overheid, en wel in de periode 1945 – 1971.

Dat is alweer even geleden, maar er zijn waarschijnlijk nog genoeg ervaringsdeskundigen die hun verhaal willen delen. Vandaar de volgende oproep van het instituut:

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hoe de overheid als werkgever omging met  homoseksualiteit in de periode 1945-1971.

Wat voor beleid hadden gemeenten en ministeries? Weerden zij  kandidaten vanwege homoseksualiteit? Of werden er mensen ontslagen vanwege die reden? Heeft u ervaringen als sollicitant of ambtenaar (in spe)? Heeft u op personeelszaken van de lokale of landelijke overheid gewerkt, en vanuit die functie herinneringen? Mail dan naar de onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut op:

homodiscriminatie-ambtenaren@verwey-jonker.nl 

Of bel met Tara Jibodh: M: 06-34738648 bij het Verwey-Jonker Instituut.

We zijn benieuwd naar verhalen van mannen én vrouwen. Ga voor meer informative over het onderzoek naar de website van het Verwey-Jonker Instituut

Beeld: Creative Commons